Địa chỉ:

167 Hoàng Văn Thái , Thanh Xuân , Hà Nội

Skype:

nguyenhaivn023

Email:

hainb8886@gmail.com

Giới thiệu về Nguyễn Hải

Teamlead  về quy trình phát triển dự án. Xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm cấp doanh nghiệp trên các nền tảng công nghệ Microsoft .NET, JAVA, PHP. Mentor kỹ thuật và lãnh đạo nhóm thông qua Coatching và Training cho các thành viên.
Một nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm, có khả năng thiết kế và tích hợp phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.Kinh nghiệm làm việc, giảng dạy thực tế tại công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.