Nguyễn Trọng Hưng

VÌ SAO BẠN NÊN HỌC LẬP TRÌNH?

“Công việc của lập trình viên không phải là ngồi 8 tiếng một ngày để gõ code. Công việc của lập trình viên là THAY ĐỔI thế giới, làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn.”