Postal Address:

Tổ 8, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Phone:

Skype:

Email:

Web:

Giơi thiệu cô Nguyễn Phương

Cử Nhân Sư Phạm Với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi tin học, tôi mong muốn được truyền tải kiến thức cho các em học sinh, khiến các em yêu Tin.