TRENDING TECHNOLOGIES

Các khóa trendtech

TRENDING TECHNOLOGIES >
199,000đ 99,000đ
Khóa học Mạng Máy tính cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về Mạng & Truyền thông D...
98 Bài Giảng
Thêm vào danh sách ưa Thích
199,000đ 99,000đ
TRENDING TECHNOLOGIES >
20h
500,000đ 99,000đ
Khóa học Flutter của chúng tôi cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về framework Flutter.Framework Flutter là một bộ công cụ giao diện người d...
Trung bình
52 Bài Giảng
20h
Thêm vào danh sách ưa Thích
500,000đ 99,000đ
TRENDING TECHNOLOGIES >
5
5
500,000đ 99,000đ
5
5 (1)
Khóa học về trí tuệ nhân tạo Hướng dẫn Trí tuệ nhân tạo cung cấp phần giới thiệu về AI sẽ giúp bạn hiểu các khái niệm đằng sau Trí tuệ nhân tạo . T...
Mới bắt đầu
40 Bài Giảng
24 hour
Thêm vào danh sách ưa Thích
500,000đ 99,000đ
TRENDING TECHNOLOGIES >
5
5
500,000đ 99,000đ
5
5 (1)
Khóa học AWS cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao. Hướng dẫn AWS của chúng tôi được thiết kế cho người mới bắt đầu và các chuyên gia. AWS là v...
Trung bình
62 Bài Giảng
12 hour
Thêm vào danh sách ưa Thích
500,000đ 99,000đ
TRENDING TECHNOLOGIES >
5
5
500,000đ 99,000đ
5
5 (1)
Khóa học IoT cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về IoT. Hướng dẫn về Internet of Things của chúng tôi được thiết kế cho người mới bắt đầu và...
Mới bắt đầu
31 Bài Giảng
Thêm vào danh sách ưa Thích
500,000đ 99,000đ
TRENDING TECHNOLOGIES >
5
5
500,000đ 99,000đ
5
5 (1)
Kiến trúc Microservice là Kiến trúc hướng dịch vụ. Trong kiến ​​trúc microservice, có một số lượng lớn các microservice . Bằng cách kết hợp tất cả ...
Mới bắt đầu
29 Bài Giảng
24h
Thêm vào danh sách ưa Thích
500,000đ 99,000đ