mentor

5
"1 Bài đánh giá" hoặc "2 Bài đánh giá"4Xét

Các khóa học dành cho bạn

TRENDING TECHNOLOGIES >
199,000đ 99,000đ
Khóa học Mạng Máy tính cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về Mạng & Truyền thông D...
98 Bài Giảng
Thêm vào danh sách ưa Thích
199,000đ 99,000đ
Back End >
5
5
500,000đ 99,000đ
5
5 (1)
Khóa học  lập trình Python cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về Python.  Khóa học Python của chúng tôi được thiết kế cho người mới bắt đầu ...
72 Bài Giảng
30h
Thêm vào danh sách ưa Thích
500,000đ 99,000đ
Back End >
5
5
500,000đ 99,000đ
5
5 (1)
Khóa học lập trình Java cốt lõi của chúng tôi được thiết kế cho sinh viên và các chuyên gia đang làm việc. Java là một ngôn ngữ lập trình máy tính ...
41 Bài Giảng
Thêm vào danh sách ưa Thích
500,000đ 99,000đ
TRENDING TECHNOLOGIES >
20h
500,000đ 99,000đ
Khóa học Flutter của chúng tôi cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về framework Flutter.Framework Flutter là một bộ công cụ giao diện người d...
Trung bình
52 Bài Giảng
20h
Thêm vào danh sách ưa Thích
500,000đ 99,000đ
Back End >
5
5
500,000đ 99,000đ
5
5 (1)
.NET là một Framework để phát triển các ứng dụng phần mềm. Nó được thiết kế và phát triển bởi Microsoft và phiên bản beta đầu tiên được phát hành v...
Mới bắt đầu
105 Bài Giảng
Thêm vào danh sách ưa Thích
500,000đ 99,000đ