TIẾNG ANH CƠ BẢN LỚP 1

Chương trình Tiếng Anh lớp 1 của Choivahoc được xây dựng với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video học về Chữ cái & âm và âm (Letters & Phonics và Phonics), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Chương trình phù hợp với các bé học sinh lớp 1, lớp 2 mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh.

 

1
Unit 1: Bb – I’m Ben
2
Unit 2: Cc – It’s a cat.
3
Unit 3: Aa – I have a hat.
4
Unit 4: Dd – There is a doll.
5
Unit 5: Ii – I like pink
6
Unit 6: Ee – They’re pens.
7
Unit 7: Gg – This is a pig.
8
Unit 8: Hh – Let’s hug.
9
Unit 9: Oo – There are oranges.
10
Unit 10: Mm – He’s a farmer
11
Unit 11: Uu – They are studying
12
Unit 12: Ll – Look at the pilot
13
Unit 13: Nn – Touch your nose.
14
Unit 14: Tt – I’m having tomatoes.
15
Unit 15: Ff – I can see a fish.
16
Unit 16: Ww – Do you like watermelon?

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Thêm vào danh sách ưa Thích
Bài giảng: 16
Cấp: Mới bắt đầu

Lưu trữ

Thời gian làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Tìm kiếm trên google

TIẾNG ANH CƠ BẢN LỚP 1
Giá:
Miễn phí