Lập trình Angular

Angular cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về Angular. Hướng dẫn Angular của chúng tôi được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và chuyên nghiệp. Angular là một framework JavaScript giúp bạn có thể tạo các Ứng dụng Single page (SPA) phản ứng . Đây là một framework phát triển front-end hàng đầu được cập nhật thường xuyên bởi nhóm Angular của Google. Angular hoàn toàn dựa trên các thành phần. Nó bao gồm một số thành phần tạo thành một cấu trúc cây với các thành phần cha và con. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chuẩn bị môi trường phát triển của mình để bắt đầu xây dựng các trang web hiện đại tuyệt vời của bạn với framework công tác tiên tiến Angular. Hướng dẫn này bao gồm giới thiệu Angular và các tính năng, các thành phần Angular, các chỉ thị Angular, databinding, event binding , ràng buộc tài sản, mô-đun, mẫu, đường ống, dịch vụ, định tuyến, v.v.

Điều kiện đầu tiên

Trước khi tìm hiểu chuyên sâu về Angular, bạn phải có kiến ​​thức cơ bản về AngularJS, Visual Studio Code IDE, các khái niệm về bất kỳ ngôn ngữ lập trình phía máy chủ nào và JavaScript.

Người Học

Chúng tôi đã phát triển hướng dẫn Angular này cho cả người mới bắt đầu và chuyên nghiệp.

Các vấn đề

Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào trong hướng dẫn Angular của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy bất kỳ sai lầm, bạn có thể đăng nó trong phần bình luận của chúng tôi.

Angular

1
Giới thiệu Angular
2
Các tính năng của Angular
3
Cài đặt Angular
4
Lịch sử và các phiên bản khác nhau của Angular
5
Thiết lập dự án Angular
6
Giải thích tệp ứng dụng Angular
7
Angular với Bootstrap
8
Tất cả các lệnh Angular CLI
9
Thư viện Angular
10
Kiến trúc Angular
11
Các Component trong Angular

Directives

1
Directives trong Angular
2
Sử dụng lệnh * ngIf để thay đổi đầu ra có điều kiện
3
Tạo kiểu động cho các phần tử với ngStyle

Databinding

1
Databinding trong Angular
2
Nội suy chuỗi trong Angular
3
Ràng buộc sự kiện trong Angular
4
Ràng buộc thuộc tính trong Angular

Pipes

1
Pipes trong Angular

Error Fixing

1
Sửa lỗi trong Angular

Forms

1
Forms trong Angular
2
Luồng dữ liệu trong form
3
Biểu mẫu phản ứng
4
Biểu mẫu Template-driven

Misc

1
Angular vs React

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Thêm vào danh sách ưa Thích
Bài giảng: 25
Cấp: Trung bình

Lưu trữ

Thời gian làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Tìm kiếm trên google