Lập trình Java

5 trong số 5
5
1 đánh giá

Khóa học lập trình Java cốt lõi của chúng tôi được thiết kế cho sinh viên và các chuyên gia đang làm việc. Java là một ngôn ngữ lập trình máy tính hướng đối tượng , dựa trên lớp, đồng thời, bảo mật và có mục đích chung. Nó là một công nghệ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi.

Java là gì

Java là một ngôn ngữ lập trình và một nền tảng . Java là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, mạnh mẽ, hướng đối tượng và an toàn.

Java được phát triển bởi Sun Microsystems (hiện là công ty con của Oracle) vào năm 1995. James Gosling được biết đến như là cha đẻ của Java. Trước Java, tên của nó là Oak . Vì Oak đã là một công ty đã đăng ký, vì vậy James Gosling và nhóm của ông đã đổi tên Oak thành Java.

Nền tảng : Bất kỳ môi trường phần cứng hoặc phần mềm nào mà chương trình chạy, được gọi là nền tảng. Vì Java có môi trường thời gian chạy (JRE) và API nên nó được gọi là nền tảng.

Ví dụ về Java

Chúng ta hãy xem nhanh ví dụ lập trình Java. Mô tả chi tiết về ví dụ Hello Java có ở trang tiếp theo.

   class Simple
   {
        public static void main(String args[])
        {
             System.out.println(“Hello Java”);
        }
   }

Ứng dụng

Theo Sun, 3 tỷ thiết bị chạy Java. Có rất nhiều thiết bị mà Java hiện đang được sử dụng. Một số trong số chúng như sau:

  1. Ứng dụng Máy tính để bàn như trình đọc acrobat, trình phát đa phương tiện, chống vi-rút, v.v.
  2. Ứng dụng Web như irctc.co.in, javatpoint.com, v.v.
  3. Ứng dụng Doanh nghiệp như ứng dụng ngân hàng.
  4. Di động
  5. Hệ thống nhúng
  6. Thẻ thông minh
  7. Người máy
  8. Trò chơi, v.v.

Các loại ứng dụng Java

Chủ yếu có 4 loại ứng dụng có thể được tạo bằng lập trình Java:

1) Ứng dụng độc lập

Các ứng dụng độc lập còn được gọi là ứng dụng máy tính để bàn hoặc ứng dụng dựa trên cửa sổ. Đây là những phần mềm truyền thống mà chúng ta cần cài đặt trên mọi máy. Ví dụ về ứng dụng độc lập là Media player, antivirus, v.v. AWT và Swing được sử dụng trong Java để tạo các ứng dụng độc lập.

2) Ứng dụng web

Một ứng dụng chạy ở phía máy chủ và tạo một trang động được gọi là ứng dụng web. Hiện tại, các công nghệ Servlet , JSP , Struts , Spring , Hibernate , JSF , v.v. được sử dụng để tạo các ứng dụng web bằng Java.

3) Ứng dụng Doanh nghiệp

Một ứng dụng được phân phối trong tự nhiên, chẳng hạn như ứng dụng ngân hàng, v.v. được gọi là ứng dụng doanh nghiệp. Nó có ưu điểm là bảo mật cấp cao, cân bằng tải và phân cụm. Trong Java, EJB được sử dụng để tạo các ứng dụng doanh nghiệp.

4) Ứng dụng di động

Ứng dụng được tạo cho thiết bị di động được gọi là ứng dụng di động. Hiện tại, Android và Java ME được sử dụng để tạo các ứng dụng di động.

Nền tảng / Phiên bản Java

Có 4 nền tảng hoặc phiên bản Java:

1) Java SE (Java Standard Edition)

Nó là một nền tảng lập trình Java. Nó bao gồm các API lập trình Java như java.lang, java.io, java.net, java.util, java.sql, java.math, v.v. Nó bao gồm các chủ đề cốt lõi như OOPs, String , Regex, Exception, Inner class, Multithreading, I / O Stream, Networking, AWT, Swing, Reflection, Collection, v.v.

2) Java EE (Java Enterprise Edition)

Nó là một nền tảng doanh nghiệp chủ yếu được sử dụng để phát triển các ứng dụng web và doanh nghiệp. Nó được xây dựng trên nền tảng Java SE. Nó bao gồm các chủ đề như Servlet, JSP, Web Services, EJB, JPA , v.v.

3) Java ME (Java Micro Edition)

Nó là một nền tảng vi mô được sử dụng chủ yếu để phát triển các ứng dụng di động.

4) JavaFX

Nó được sử dụng để phát triển các ứng dụng internet phong phú. Nó sử dụng một API giao diện người dùng nhẹ.

Điều kiện tiên quyết

Để học Java, bạn phải có kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C / C ++.

Khán giả

Hướng dẫn lập trình Java của chúng tôi được thiết kế để giúp người mới bắt đầu và các chuyên gia.

Vấn đề

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào trong hướng dẫn Java này. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sai sót, xin vui lòng đăng sự cố trong biểu mẫu liên hệ.

Câu lệnh điều khiển

1
Câu lệnh Java If-else
10
2
Câu lệnh java Switch
3
Vòng for trong java
15
4
Vòng lặp while trong java
10
5
Vòng lặp do-while trong java
10
6
Câu lệnh break trong java
5
7
Câu lệnh continue trong java
10
8
Chú thích trong java
5

Object Class

1
Các khái niệm về Java OOP
2
Quy ước đặt tên trong Java
3
Đối tượng và lớp trong Java
4
Phương thức trong java
5
Constructors trong Java
6
Từ khóa static trong java
7
Từ khóa this trong java

Inheritance

1
Kế thừa (IS-A)
2
Tổng hợp trong java

Polymorphism

1
Nạp chồng phương thức trong java
2
Ghi đè phương thức trong java
3
Từ khóa super trong java
4
Từ khóa final trong java
5
Đa hình trong java
6
Instanceof trong java

Abstraction

1
Lớp Abstract trong Java
2
Interface trong java
3
Sự khác biệt giữa lớp Abstract và Interface

Package

1
Package trong java
2
Bổ ngữ truy cập trong java
3
Đóng gói trong java

Arrays

1
Mảng trong java

OOPs Misc

1
Lớp đối tượng trong Java
2
Nhân bản đối tượng trong Java
3
Lớp Math trong java
4
Lớp Wrapper trong java
5
Đệ quy trong java
6
Gọi theo giá trị và Gọi theo tham chiếu trong Java
7
Từ khóa Strictfp trong java
8
Tạo tài liệu API | công cụ javadoc
9
Đối số dòng lệnh trong Java
10
Sự khác biệt giữa Object và Class
11
Sự khác nhau giữa phương thức Overloading và Overriding trong java
5
5 trong số 5
1 Đánh giá của

Chi Tiết Đánh Giá

Sao 5
1
Sao 4
0
Sao 3
0
Sao 2
0
Sao 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show hơn
Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Thêm vào danh sách ưa Thích
Đã đăng ký: 1 sinh viên,
Bài giảng: 41

Lưu trữ

Thời gian làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Tìm kiếm trên google

Lập trình Java
Mục:
5 trong số 5
5
1 đánh giá
Giá:
Miễn phí