Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

AWS VPC

VPC là gì

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

Dịch vụ ứng dụng Kinesis
Hoàn thành
AWS VPC Tạo VPC tùy chỉnh của riêng bạn