Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

Câu hỏi phỏng vấn

Các câu hỏi phỏng vấn AWS

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

AWS VPC Tạo VPC tùy chỉnh của riêng bạn
Hoàn thành
Câu hỏi phỏng vấn AWS Direct Connect